[ Τελευταία Νέα ]
(1/5) 2015-06-17 00:00:00.0
Διαθέσιμη θέση για Πρακτική Άσκηση περισσότερα
(2/5) 2015-06-17 00:00:00.0
Ημερίδα για τον τραυλισμό στις 10/10/15. Εξαιρετικές ανακοινώσεις από καταξιωμένους Έλληνες και ξένους ομιλητές. Ελεύθερη είσοδος περισσότερα
(3/5) 2015-06-17 00:00:00.0
Σεμινάριο για λογοθεραπευτές από έναν εξαιρετικό ομιλητή και καταξιομένο ερευνητή και κλινικό τον κ Kurt Eggers, στις 9/10/15 περισσότερα
(4/5) 2015-06-14 00:00:00.0
Εγγραφείτε στον κατάλογο αποδεκτών του ενημερωτικού δελτίου του ΚΕΘΤ για να ενημερώνεστε για όλες τις δραστηριότητες του ΚΕΘΤ στο email σας περισσότερα
(5/5) 2015-03-08 00:00:00.0
Το Κέντρο Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού διοργανώνει στην Αθήνα τριήμερο βιωματικό σεμινάριο για λογοθεραπευτές στις 5, 6 και 7 Ιουνίου 2015 με τίτλο: "Θεραπεία Τραυλισμού: από τη θεωρία στην πράξη" περισσότερα
<< >>

Διάγνωση

Για τα παιδιά με σημείο εκκίνησης της διαταραχής στη ροή της ομιλίας στην προσχολική ηλικία:

  • διερευνάται το είδος και η σοβαρότητα της διαταραχής στη ροή
  • διερευνάται ο βαθμός συνειδητοποίησης της δυσκολίας και ο βαθμός εσωτερικοποίησης του τραυλισμού >>περισσότερα
  • αξιολογείται η γλωσσική ανάπτυξη, η επικοινωνιακή λειτουργία και η επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα
  • εντοπίζονται πιθανοί παράγοντες που εμπλέκονται στη γένεση και τη διατήρηση των συμπτωμάτων
  • αναλύονται τα δεδομένα, γίνονται διαγνωστικές υποθέσεις, διερευνάται το καταλληλότερο σχήμα παρέμβασης
  • ενημερώνονται οι γονείς, προτείνεται ο καταλληλότερος τρόπος παρέμβασης και εξηγείται ο ρόλος των γονιών και ο ρόλος του θεραπευτή στη θεραπεία
  • δίνονται εξειδικευμένες συμβουλές και κατευθύνσεις για τον χειρισμό των δυσκολιών στη ροή στους γονείς στους εκπαιδευτικούς και σε όσους εμπλέκονται με το παιδί
  • προτείνεται συνεργασία και παρέμβαση από συνεργάτες επαγγελματίες από άλλες ειδικότητες, όταν κρίνεται αναγκαίο

Η διαγνωστική διερεύνηση συνήθως ολοκληρώνεται σε τέσσερις συνεδρίες και είναι αναγκαία η συμμετοχή και των δύο γονέων.

Για τα παιδιά με αιφνίδια εκκίνηση της διαταραχής στη ροή της ομιλίας στη σχολική ηλικία λαμβάνεται ένα αναλυτικό αναπτυξιακό ιστορικό και προτείνεται διαφορετική διαγνωστική διαδικασία, κατά περίπτωση.