[ Τελευταία Νέα ]
(1/5) 2015-06-17 00:00:00.0
Διαθέσιμη θέση για Πρακτική Άσκηση περισσότερα
(2/5) 2015-06-17 00:00:00.0
Ημερίδα για τον τραυλισμό στις 10/10/15. Εξαιρετικές ανακοινώσεις από καταξιωμένους Έλληνες και ξένους ομιλητές. Ελεύθερη είσοδος περισσότερα
(3/5) 2015-06-17 00:00:00.0
Σεμινάριο για λογοθεραπευτές από έναν εξαιρετικό ομιλητή και καταξιομένο ερευνητή και κλινικό τον κ Kurt Eggers, στις 9/10/15 περισσότερα
(4/5) 2015-06-14 00:00:00.0
Εγγραφείτε στον κατάλογο αποδεκτών του ενημερωτικού δελτίου του ΚΕΘΤ για να ενημερώνεστε για όλες τις δραστηριότητες του ΚΕΘΤ στο email σας περισσότερα
(5/5) 2015-03-08 00:00:00.0
Το Κέντρο Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού διοργανώνει στην Αθήνα τριήμερο βιωματικό σεμινάριο για λογοθεραπευτές στις 5, 6 και 7 Ιουνίου 2015 με τίτλο: "Θεραπεία Τραυλισμού: από τη θεωρία στην πράξη" περισσότερα
<< >>

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Στόχος της διαγνωστικής διαδικασίας για τους ενηλίκους που τραυλίζουν είναι:

  • η διερεύνηση των λεκτικών και των συναισθηματικών χαρακτηριστικών του τραυλισμού
  • η διατύπωση του αιτήματος και η διερεύνηση των προσδοκιών του προσώπου που τραυλίζει από τη θεραπεία
  • η συλλογή πληροφοριών σχετικά με την απόκριση και το είδος παλαιοτέρων θεραπειών
  • η εύρεση του καταλληλότερου προγράμματος θεραπείας ή του απαιτούμενου συνδυασμού θεραπειών για κάθε περίπτωση
  • η ενημέρωση του προσώπου που τραυλίζει για την προτεινόμενη θεραπεία, για τις απαιτήσεις του προτεινομένου προγράμματος και για τους περιορισμούς του
  • η ενημέρωση για τις παροχές του ΚΕΘΤ στα πρόσωπα που τραυλίζουν και για τον τρόπο που μπορούν να τις αξιοποιήσουν

Πρόσωπα που τραυλίζουν τα οποία αντιμετωπίζουν γενικότερα θέματα προσωπικότητας που δεν σχετίζονται ή σχετίζονται εν μέρει με τον τραυλισμό, αξιολογούνται συνήθως από ειδικό επιστημονικό συνεργάτη, πριν προτείνουμε το καταλληλότερο σχήμα παρέμβασης.