[ Τελευταία Νέα ]
(1/5) 2015-06-17 00:00:00.0
Διαθέσιμη θέση για Πρακτική Άσκηση περισσότερα
(2/5) 2015-06-17 00:00:00.0
Ημερίδα για τον τραυλισμό στις 10/10/15. Εξαιρετικές ανακοινώσεις από καταξιωμένους Έλληνες και ξένους ομιλητές. Ελεύθερη είσοδος περισσότερα
(3/5) 2015-06-17 00:00:00.0
Σεμινάριο για λογοθεραπευτές από έναν εξαιρετικό ομιλητή και καταξιομένο ερευνητή και κλινικό τον κ Kurt Eggers, στις 9/10/15 περισσότερα
(4/5) 2015-06-14 00:00:00.0
Εγγραφείτε στον κατάλογο αποδεκτών του ενημερωτικού δελτίου του ΚΕΘΤ για να ενημερώνεστε για όλες τις δραστηριότητες του ΚΕΘΤ στο email σας περισσότερα
(5/5) 2015-03-08 00:00:00.0
Το Κέντρο Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού διοργανώνει στην Αθήνα τριήμερο βιωματικό σεμινάριο για λογοθεραπευτές στις 5, 6 και 7 Ιουνίου 2015 με τίτλο: "Θεραπεία Τραυλισμού: από τη θεωρία στην πράξη" περισσότερα
<< >>

Διάγνωση

Για τα παιδιά ηλικίας 2-6 χρονών η διαγνωστική διερεύνηση κρίνεται απαραίτητη αμέσως μετά την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Είναι σημαντικό να ληφθούν αποφάσεις εκτιμώντας αντικειμενικά δεδομένα και παραμέτρους όπως αυτά προκύπτουν κατά την αξιολόγηση.

Η διαγνωστική διερεύνηση στο Κέντρο Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού είναι διεξοδική και συνήθως ολοκληρώνεται σε μία έως τέσσερις συνεδρίες.

Διερευνάται το είδος και η σοβαρότητα της διαταραχής στη ροή της ομιλίας. Αξιολογείται η γλωσσική ανάπτυξη και η επικοινωνιακή λειτουργία. Εντοπίζονται πιθανοί περιβαλλοντικοί και συναισθηματικοί παράγοντες που πιθανώς να εμπλέκονται στη γένεση και τη διατήρηση των συμπτωμάτων. Αναλύονται τα δεδομένα, γίνονται διαγνωστικές υποθέσεις, διερευνάται το καταλληλότερο σχήμα και η καταλληλότερη στιγμή παρέμβασης. Ενημερώνονται οι γονείς και παίρνονται αποφάσεις από κοινού. Δίνονται εξειδικευμένες συμβουλές και κατευθύνσεις για τον χειρισμό των δυσκολιών στη ροή στους γονείς και σε όσους εμπλέκονται με το παιδί. Στην περίπτωση που απαιτείται θεραπεία, προτείνεται ο καταλληλότερος τρόπος παρέμβασης και εξηγείται ο ρόλος των γονιών και ο ρόλος του θεραπευτή. Προτείνεται συνεργασία με επαγγελματίες από άλλες ειδικότητες, όταν κρίνεται αναγκαίο.

Στη διαγνωστική διαδικασία απαιτείται η συμμετοχή και των δύο γονέων.

Το αποτέλεσμα αυτής της διερεύνησης είναι συχνά η παροχή συμβουλών και κατευθύνσεων προς τους γονείς και στην περίπτωση που αυτό απαιτείται, θεραπευτική δουλειά με το παιδί, συχνά με τη συμμετοχή των γονιών.

Η συμβουλή «θα περάσει», που δίνεται συχνά, βρίσκει αντίκρισμα στη φύση των δυσχερειών στη ροή αυτής της ηλικίας οι οποίες εμφανίζονται και υποχωρούν για να ξαναεμφανιστούν αργότερα, αλλά δεν παρέχει την ασφάλεια της εξειδικευμένης διάγνωσης ή τα οφέλη της έγκαιρης παρέμβασης.