[ Τελευταία Νέα ]
(1/5) 2015-06-17 00:00:00.0
Διαθέσιμη θέση για Πρακτική Άσκηση περισσότερα
(2/5) 2015-06-17 00:00:00.0
Ημερίδα για τον τραυλισμό στις 10/10/15. Εξαιρετικές ανακοινώσεις από καταξιωμένους Έλληνες και ξένους ομιλητές. Ελεύθερη είσοδος περισσότερα
(3/5) 2015-06-17 00:00:00.0
Σεμινάριο για λογοθεραπευτές από έναν εξαιρετικό ομιλητή και καταξιομένο ερευνητή και κλινικό τον κ Kurt Eggers, στις 9/10/15 περισσότερα
(4/5) 2015-06-14 00:00:00.0
Εγγραφείτε στον κατάλογο αποδεκτών του ενημερωτικού δελτίου του ΚΕΘΤ για να ενημερώνεστε για όλες τις δραστηριότητες του ΚΕΘΤ στο email σας περισσότερα
(5/5) 2015-03-08 00:00:00.0
Το Κέντρο Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού διοργανώνει στην Αθήνα τριήμερο βιωματικό σεμινάριο για λογοθεραπευτές στις 5, 6 και 7 Ιουνίου 2015 με τίτλο: "Θεραπεία Τραυλισμού: από τη θεωρία στην πράξη" περισσότερα
<< >>

Προγραμματισμένα Σεμινάρια και Εποπτείες

 1. Αθήνα 16 & 17 Ιουνίου 2018: Πιστοποιημένη Εκπαίδευση στο πρόγραμμα Palin PCI. >> Δήλωση συμμετοχής
 2. Αθήνα 21 & 22 Απριλίου 2018: Πιστοποιημένη Εκπαίδευση στο πρόγραμμα Palin PCI.>> Δήλωση συμμετοχής
 3. Αθήνα 3 & 4 Μαρτίου 2018: Λεξιπόντιξ - Πιστοποιημένη Εκπαίδευση στη Διερευνητική Διαδικασία του προγράμματος. >> Δήλωση συμμετοχής
 4. Αγρίνιο 27 & 28 Ιανουαρίου 2018 : Ο τραυλισμός στη προσχολική και σχολική ηλίκία -  αξιολόγηση και θεραπεία. Σεμινάριο στην ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου.
 5. Θεσσαλονίκη 2 & 3 Δεκεμβρίου 2017 : Πιστοποιημένη Εκπαίδευση στο πρόγραμμα Palin PCI. >> Δήλωση Συμμετοχής
 6. Σεπτέμβριος 2017:  Ομαδική Εποπτεία 10 συναντήσεων  >>Δήλωση Ενδιαφέροντος
 7. Αθήνα, 1 & 2 Ιουλίου 2017: Πιστοποιημένη Εκπαίδευση στο πρόγραμμα Palin PCI.  >>Δήλωση Συμμετοχή
 8. Θεσσαλονίκη, 6 & 7 Μαϊου 2017: Πιστοποιημένη Εκπαίδευση στο πρόγραμμα Palin PCI.  >>Δήλωση Συμμετοχή
 9. Αθήνα, 8 Απριλίου: Palin PCI -FOLLOW UP, για όσους έχουν παρακολουθήσει επίσημη εκπαίδευση στο πρόγραμμα. >>Δήλωση Συμμετοχής
 10. Φεβρουάριος 2017:  Ομαδική Εποπτεία 10 συναντήσεων  >>Δήλωση Συμμετοχής

 Παρέχονται Καθ’ όλη τη Διάρκεια του Χρόνου Κατόπιν Αιτήματος

 1. Εποπτεία στην προσέγγιση Palin PCI.  >>Δήλωση Ενδιαφέροντος
 2. Ατομική Εποπτεία σε Θέματα Διαταραχών Ροής Ομιλίας. >>Δήλωση Ενδιαφέροντος
 3. Εποπτεία σε Πλαίσια και Φορείς Ατομική ή Ομαδική. >>Δήλωση Ενδιαφέροντος

 

Δείτε όλα τα Σεμινάρια και τα Προγράμματα Εποπτειών

 

Σχετικά με τα Σεμινάρια και τις Εποπτείες

Η δουλειά του κλινικού βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη και για αυτό η διατήρηση της κλινικής ικανότητας του λογοθεραπευτή -όπως σε όλα τα επαγγέλματα υγείας-  απαιτεί δράσεις συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης.  Η έννοια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη λογοθεραπεία αναφέρεται στην εξέλιξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των συμπεριφορών του θεραπευτή, στην αλλαγή τους προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις, στην απόκτηση τεχνογνωσίας και στη διατήρησή τους στο επίπεδο επάρκειας όπως αυτό καθορίζεται από τα θεσμοθετημένα όργανα για την άσκηση του επαγγέλματος. Όλοι γνωρίζουμε ότι η παρακολούθηση ενός σεμιναρίου ή η ανάγνωση ενός άρθρου από μόνη της δεν οδηγεί στην εδραίωση κλινικών δεξιοτήτων. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές που προσδιορίζουν κλινική εξειδίκευση σε ένα τομέα της παθολογίας του λόγου και της ομιλίας όπως είναι οι διαταραχές ροής της ομιλίας. Το Κέντρο Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού παρέχει σεμινάρια, εργαστήρια και προγράμματα κλινικής εκπαίδευσης και εποπτείας σε όσους ενδιαφέρονται να ειδικευτούν ή να δουλέψουν κλινικά με τις διαταραχές ροής της ομιλίας.  Μέσα από τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων θεωρητικής και κλινικής εκπαίδευσης ο κλινικός υποστηρίζεται να αναπτύξει γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές απαραίτητες για την κλινική δουλειά με συγκεκριμένες διαταραχές στη ροή της ομιλίας. 


Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε και να διαλέξουμε μαζί το πρόγραμμα
που ανταποκρίνεται καλύτερα στις δικές σας ανάγκες

Τηλέφωνο 210- 6916094    -   email: info@travlismos.gr