[ Τελευταία Νέα ]
(1/5) 2015-06-17 00:00:00.0
Διαθέσιμη θέση για Πρακτική Άσκηση περισσότερα
(2/5) 2015-06-17 00:00:00.0
Ημερίδα για τον τραυλισμό στις 10/10/15. Εξαιρετικές ανακοινώσεις από καταξιωμένους Έλληνες και ξένους ομιλητές. Ελεύθερη είσοδος περισσότερα
(3/5) 2015-06-17 00:00:00.0
Σεμινάριο για λογοθεραπευτές από έναν εξαιρετικό ομιλητή και καταξιομένο ερευνητή και κλινικό τον κ Kurt Eggers, στις 9/10/15 περισσότερα
(4/5) 2015-06-14 00:00:00.0
Εγγραφείτε στον κατάλογο αποδεκτών του ενημερωτικού δελτίου του ΚΕΘΤ για να ενημερώνεστε για όλες τις δραστηριότητες του ΚΕΘΤ στο email σας περισσότερα
(5/5) 2015-03-08 00:00:00.0
Το Κέντρο Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού διοργανώνει στην Αθήνα τριήμερο βιωματικό σεμινάριο για λογοθεραπευτές στις 5, 6 και 7 Ιουνίου 2015 με τίτλο: "Θεραπεία Τραυλισμού: από τη θεωρία στην πράξη" περισσότερα
<< >>

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

Τα προγράμμαρα εποπτείας - κλινικής εκπαίδευσης στοχεύουν στην κάλυψη των ατομικών αναγκών του κάθε θεραπευτή.
Επικοινωνήστε μαζί μας για αν σας κατευθύνουμε στην επιλογή του καταλληλότερου προγράμματος ή δηλώστε το ενδιαφέρον σας για συγκεκριμένο πρόγραμμα.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κάντε κλικ στο πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει

 1. Εβδομάδα κλινικής εκπαίδευσης στο ΚΕΘΤ

 2. Συμβουλευτική γνωμοδότηση για ατομικό περιστατικό μετά από αξιολόγηση στο ΚΕΘΤ

 3. Ομαδική εποπτεία 10 δίωρων συναντήσεων (ομάδα 4 θεραπευτών)

 4. Ομαδική εποπτεία στις διαταραχές ροής της ομιλίας τετράμηνης διάρκειας

 5. Ατομική Εποπτεία

 6. Εποπτεία στην προσέγγιση Palin PCI

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ - ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

1. Εβδομάδα Κλινικής Εκπαίδευσης στο ΚΕΘΤ

Κωδικός προγράμματος: Ε001,   Επίπεδο : 2 ,    Διάρκεια εποπτείας: 1 εβδομάδα

Το ΚΕΘΤ παρέχει τη δυνατότητα σε όποιον λογοθεραπευτή επιθυμεί να εκπαιδευτεί με αυτόν τον τρόπο να ακολουθήσει τα προγράμματα θεραπείας του ΚΕΘΤ για μία εβδομάδα.

Στην εκπαιδευτική αυτή εβδομάδα δίνεται η δυνατότητα* στους συμμετέχοντες:

 • να γνωρίσουν περιστατικά τραυλισμού  που διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την ηλικία, το είδος της δυσκολίας στη ροή της ομιλίας και τη φάση θεραπείας στην οποία βρίσκονται. 
 • να γνωρίσουν και να εκτεθούν στις θεραπευτικές προσεγγίσεις που ακολουθούνται στο ΚΕΘΤ και να συζητήσουν για αυτές με τους θεραπευτές.
 • να παρακολουθήσουν έμπειρους κλινικούς στην  πράξη, να εξασκήσουν δεξιότητες, να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν δραστηριότητες με την εποπτεία του υπεύθυνου θεραπευτή.
 • να διαβάσουν επιλεγμένη βιβλιογραφία και να κάνουν τη σύνδεση μεταξύ θεωρίας και πράξης.
 • να παρακολουθήσουν τουλάχιστον μία* αξιολόγηση περιστατικού σε όλη της τη διαδικασία από τη λήψη ιστορικού μέχρι την ανακοίνωση αποτελεσμάτων στους γονείς.
 • να συμμετάσχουν στο εβδομαδιαίο συμβούλιο των θεραπευτών όπου συζητούνται όλα τα τρέχοντα περιστατικά που παρακολουθούνται στο κέντρο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • επιλεγμένη προκαταρκτική μελέτη βιβλιογραφίας ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του εκπαιδευόμενου πριν την εβδομάδα παρακολούθησης.
 • συμμετοχική παρατήρηση των θεραπειών του κέντρου με διαφορετικούς θεραπευτές κατά το δυνατόν.
 • Αναστοχασμός (reflection) για κάθε συνεδρία με τη βοήθεια ειδικά διαμορφωμένων ερωτήσεων και χρόνος 1 ώρας κάθε ημέρα για συζήτηση, ανάλυση, ανάδραση με τον εξειδικευμένο θεραπευτή του ΚΕΘΤ και καθοδήγηση στη διατύπωση προσωπικών στόχων και ενεργειών

(*) Η εβδομάδα κλινικής εκπαίδευσης σαν βάση έχει τη συμμετοχική παρατήρηση και επομένως η εμπειρία στην οποία θα εκτεθεί ο εκπαιδευόμενος εξαρτάται από το πρόγραμμα των θεραπειών και αξιολογήσεων της συγκεκριμένης εβδομάδας και από τη συγκατάθεση των πελατών να συμμετέχει στις συνεδρίες τους.

 ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πίσω στην αρχή (λίστα προγραμμάτων εποπτείας - κλινικής εκπαίδευσης)

2. Συμβουλευτική Γνωμοδότηση για ατομικό περιστατικό μετά από αξιολόγηση στο ΚΕΘΤ

Κωδικός προγράμματος: Ε002,   Επίπεδο : 1 ,    Διάρκεια εποπτείας: 8 ώρες

Η εξειδικευμένη και συνολική αξιολόγηση ενός παιδιού ή ενηλίκου με διαταραχή στη ροή της ομιλίας είναι απαραίτητη για να θέσει κανείς νέους στόχους ή για να τροποποιήσει ένα θεραπευτικό πρόγραμμα ώστε να καλύπτονται συνολικά οι εξελισσόμενες ανάγκες του παιδιού και της οικογένειας.

Συχνά δεχόμαστε αιτήματα εποπτείας από συναδέλφους που:

 • μπορεί να έχουν ολοκληρώσει μια πρώτη προσέγγιση του περιστατικό τους και βρίσκονται σε σημείο επαναπροσδιορισμού των θεραπευτικών στόχων
 • έχουν αποφασίσει την παραπομπή του περιστατικού σε άλλον θεραπευτή για τη συνέχιση της θεραπείας
 • αναλαμβάνουν το συγκεκριμένο περιστατικό υπό προϋποθέσεις και για πρακτικούς λόγους (συνοδά προβλήματα λόγου/ομιλίας επικρατέστερα του τραυλισμού, απόσταση από εξειδικευμένο θεραπευτή,  χρόνοι οικογένειας κλπ)  παρά τη μικρή τους εμπειρία στις διαταραχές ροής της ομιλίας.

Το πρόγραμμα της συμβουλευτικής γνωμοδότησης απευθύνεται σε αυτούς τους θεραπευτές και στοχεύει στην υποστήριξη και ενδυνάμωσή τους για να αναλάβουν ή να συνεχίσουν τη θεραπεία με το συγκεκριμένο περιστατικό.

Το πρόγραμμα της συμβουλευτικής γνωμοδότησης για ατομικό περιστατικό δίνει τη δυνατότητα σε συναδέλφους να έρθουν στο ΚΕΘΤ μαζί με το περιστατικό τους για μία από κοινού αξιολόγηση και διατύπωση προτάσεων θεραπείας. Μετά τη διατύπωση των προτάσεων θεραπείας δίνονται κατευθύνσεις στον συνάδελφο για να αναλάβει ο ίδιος στο χώρο του τη θεραπεία του πελάτη του. Ο συνάδελφος καθοδηγείται να ανακαλύψει κλινικές δεξιότητες που ήδη έχει σαν θεραπευτής τις οποίες  μπορεί να αξιοποιήσει στη θεραπεία του συγκεκριμένου περιστατικού και υποστηρίζεται να συνειδητοποιήσει άλλες που χρειάζεται να αναπτύξει περαιτέρω. Εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα από τον συνάδελφο, η συνεργασία με το ΚΕΘΤ μπορεί να συνεχιστεί με τη μορφή ατομικής εποπτείας.

 Η αξιολόγηση γίνεται στο χώρο του ΚΕΘΤ σε χρόνο που καθορίζεται από το πρόγραμμα θεραπειών – αξιολογήσεων του ΚΕΘΤ. Όλη η διαδικασία γίνεται από κοινού με τον συνάδελφο που έχει την ευθύνη του περιστατικού του και με τρόπο που διασφαλίζεται η επαγγελματική του υπόσταση απέναντι στους γονείς.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ο συνάδελφος αναλαμβάνει αποκλειστικά την επικοινωνία/συμβουλευτική των γονέων και το ΚΕΘΤ δεν επικοινωνεί πλέον μαζί τους χωρίς να υπάρχει σύμφωνη γνώμη ή σχετικό αίτημα από τον συνάδελφο. Την ευθύνη της θεραπείας του περιστατικού έχει ο συνάδελφος που το παρακολουθεί. Για λόγους δεοντολογίας το ΚΕΘΤ δεσμεύεται να μην αναλάβει τη θεραπεία του παιδιού που αξιολογήθηκε ακόμα και αν το ζητήσουν οι γονείς, εκτός εάν το περιστατικό παραπεμφθεί από τον συνάδελφο στο ΚΕΘΤ. Οι γονείς ενημερώνονται εξ αρχής για αυτούς τους περιορισμούς.

Κατεβάστε το έντυπο που περιγράφει την αναλυτική διαδικασία

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πίσω στην αρχή (λίστα προγραμμάτων εποπτείας - κλινικής εκπαίδευσης)

 

3. Ομαδική εποπτεία στις διαταραχές ροής της ομιλίας 10 δίωρων συναντήσεων.

Κωδικός προγράμματος: Ε006,   Επίπεδο : 2 ,    Διάρκεια εποπτείας: 10 δίωρες συναντήσεις,  Αριθμός συμμετεχόντων: 4 άτομα.

Απευθύνεται σε λογοθεραπευτές που έχουν στο πελατολόγιό τους περιστατικά τραυλισμού. Τα μέλη της ομάδας ενδυναμώνονται να διαχειριστούν με αποτελεσματικό τρόπο τα περιστατικά τους και να εξελίξουν τις κλινικές τους δεξιότητες προς την κατεύθυνση που επιθυμούν. Κατά τη διάρκεια των 10 συναντήσεων θα συζητηθούν κλινικές αρχές παρέμβασης στις διαταραχές ροής και κάθε ένας από του συμμετέχοντες θα παρουσιάσει ένα από τα περιστατικά που παρακολουθεί το οποίο θα αποτελεί και το αντικείμενο εργασίας της ομάδας, μέχρι την επόμενη συνάντηση. Η συνάντηση της ομάδας προσομοιάζει τη θεραπευτική συνεδρία, είναι βιωματική και οι συμμετέχοντες ενδυναμώνονται να ανακαλύψουν, να ενεργοποιήσουν και να εξελίξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους μέσα από διαδικασίες επίλυσης προβλήματος και αναστοχασμού. Παρότι, η ομάδα εποπτείας δεν έχει σκοπό να καλύψει θεωρητικά και κλινικά θέματα όπως τα σεμινάρια του ΚΕΘΤ, συζητούνται τα απαραίτητα θεωρητικά/ερευνητικά δεδομένα που απαιτούνται για την διαχείριση του περιστατικού υπό συζήτηση. Μεταξύ των συναντήσεων απαιτείται μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας που θα παρέχεται καθώς και εφαρμογή/εξάσκηση στην πράξη κλινικών πρακτικών. Η περισσότερη βιβλιογραφία και τα άρθρα είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Το επόμενο πρόγραμμα ξεκινά τον Σεπτέμβριο 2017     Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής: Δηλώνετε οποτεδήποτε και ειδοποιείστε για την επόμενη ομάδα.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πίσω στην αρχή (λίστα προγραμμάτων εποπτείας - κλινικής εκπαίδευσης)

4. Ομαδική εποπτεία στις διαταραχές ροής της ομιλίας τετράμηνης διάρκειας

Κωδικός προγράμματος: Ε003,   Επίπεδο : 2 ,    Διάρκεια εποπτείας: 4 μήνες

Η δουλειά του κλινικού υπόκειται σε διαρκή εξέλιξη. Η έννοια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στη λογοθεραπεία αναφέρεται στην εξέλιξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των συμπεριφορών του θεραπευτή, στην αλλαγή τους προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις, στην απόκτηση τεχνογνωσίας και στη διατήρησή τους στο επίπεδο επάρκειας όπως αυτό καθορίζεται από τα θεσμοθετημένα όργανα για την άσκηση του επαγγέλματος. Όλοι γνωρίζουμε ότι η παρακολούθηση ενός σεμιναρίου ή η ανάγνωση ενός άρθρου από μόνη της δεν οδηγεί στην εδραίωση κλινικών δεξιοτήτων. Για τους παραπάνω λόγους, μέσα από τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων κλινικής εκπαίδευσης και αυτο-διαχειριζόμενης μάθησης, το πρόγραμμα ομαδικής κλινικής συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στις διαταραχές ροής της ομιλίας στοχεύει στο να υποστηρίξει τον κλινικό να αναπτύξει γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές απαραίτητες για την κλινική δουλειά με συγκεκριμένες διαταραχές στη ροή της ομιλίας. Κατά περίπτωση στοχεύει και/ή στην ανάπτυξη συγκεκριμένων κλινικών δεξιοτήτων (π.χ. αξιολόγηση, συγγραφή αναφορών, εξάσκηση στη χρήση δομημένων θεραπευτικών προσεγγίσεων, σχεδιασμός και ανάπτυξη υλικού) που επιλέγει ο εκάστοτε εκπαιδευόμενος θεραπευτής.

Η εποπτεία σε  μικρή ομάδα (3 λογοθεραπευτών) δίνει το πλεονέκτημα του αυτοπροσδιορισμού των προσωπικών κλινικών αναγκών, της ανταλλαγής απόψεων, της γνωριμίας αρκετών περιστατικών μέσα από την παρουσίαση των περιστατικών των συναδέλφων, της δημιουργίας εκπαιδευτικού διαύλου αλληλοϋποστήριξης και επικοινωνίας με άλλους κλινικούς.

Μεθοδολογία:

 • καταγραφή κλινικών ικανοτήτων και αδυναμιών
 • διατύπωση στόχων κλινικής εξέλιξης
 • κριτική μελέτη επιλεγμένης -σχετικής με τους στόχους- βιβλιογραφίας στην αγγλική γλώσσα και συγγραφή σχετικής εργασίας στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά (500 λέξεις περίπου για επιλεγμένα άρθρα/κεφάλαια)
 • κλινική εργασία με συγκεκριμένο περιστατικό ή περιστατικά και συγγραφή μελέτης περιστατικού (3000-4000 λέξεις)
 •  παρουσίαση του περιστατικού στην ομάδα θεραπευτών του ΚΕΘΤ και συζήτηση.
 • ομαδική εποπτεία σε δίωρες συναντήσεις την ομάδας (σχεδόν κάθε εβδομάδα). Διασφαλίζεται χρόνος για κάθε συμμετέχοντα.
 • παρουσίαση βίντεο του θεραπευτή από συνεδρία με  επιλεγμένο περιστατικό (διαφορετικό από αυτό που παρουσιάζεται στη μελέτη περιστατικού).
 • γραπτή, αναστοχαστική αποτίμηση του προγράμματος και διατύπωση άμεσων και μακροπρόθεσμων στόχων και ενεργειών (1000 λέξεις). Κατασκευή πλάνου ενεργειών για το χρονικό διάστημα που ακολουθεί την τρίμηνη εκπαίδευση.
 • κριτικός σχολιασμός και συζήτηση των γραπτών εργασιών και σύνδεση με την κλινική πράξη.

Εργαλεία:

 • αξιοποίηση του CPD tool kit που χρησιμοποιείται από τους θεραπευτές του ΚΕΘΤ και της on-line πλατφόρμας εκπαίδευσης του ΚΕΘΤ.
 • αναστοχασμός (reflection) και αναστοχαστική γραφή (reflective writing)
 • κριτική επίλυση προβλημάτων (problem solving)
 • συμμετοχική παρατήρηση και αναστοχαστική πρακτική (reflective practice)
 • γραπτές εργασίες
 • ανάλυση βίντεο
 • παρουσιάσεις-συζητήσεις περιστατικών στην ομάδα θεραπευτών.
 • peer-tutoring

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα:

 • το πρόγραμμα έχει κλινικό προσανατολισμό και προϋποθέτει θεωρητική κατάρτιση στις διαταραχές ροής σε ικανοποιητικό επίπεδο. (π.χ.  παρακολούθηση του σεμιναρίου Σ003 ή αντιστοίχου επιπέδου 2).
 • μερική εμπειρία στην εργασία με διαταραχές ροής της ομιλίας
 • μερική ικανότητα αξιολόγησης, σχεδιασμού και ανάπτυξης θεραπευτικών προγραμμάτων σε περιστατικά ροής της ομιλίας
 • ικανότητα σε βασικές κλινικές δεξιότητες (π.χ. λήψη ιστορικού, μέτρηση του βαθμού δυσκολίας-SR και του ποσοστού στιγμών τραυλισμού-%SS,  συμβουλευτικής γονέων).
 • ατομικός χρόνος μελέτης και συγγραφής εργασιών κατά τη διάρκεια των 4 μηνών του προγράμματος.
 • καλή ικανότητα στη διαχείριση του χρόνου και στην εργασία με στόχους και προθεσμίες
 • χρονική δυνατότητα συμμετοχής στις δίωρες συναντήσεις της ομάδας εποπτείας σχεδόν κάθε εβδομάδα (βάσει αναλυτικού προγράμματος)
 • περιστατικά τραυλισμού στην ιδιωτική πελατεία του θεραπευτή.
 • πολλή καλή ικανότητα μελέτης άρθρων και βιβλίων στην αγγλική γλώσσα. Όλη η σχετική βιβλιογραφία θα είναι στα αγγλικά.
 • δέσμευση για την υλοποίηση του προγράμματος

Το πρόγραμμα υλοποιείται και ατομικά κατόπιν συνεννοήσεως και ειδικού προγραμματισμού ημερομηνιών. Η ατομική υλοποίηση του προγράμματος μπορεί να γίνει και μέσω skype για όσους ζουν μακριά από το ΚΕΘΤ.

Κατεβάστε το έντυπο που αναφέρει τις αναλυτικές ημερομηνίες

Το επόμενο πρόγραμμα ξεκινά στις:             Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής:

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πίσω στην αρχή (λίστα προγραμμάτων εποπτείας - κλινικής εκπαίδευσης)


5. Ατομική εποπτεία

Κωδικός προγράμματος: Ε004,   Επίπεδο : 2,    Διάρκεια εποπτείας: συμφωνείται με το θεραπευτή

Το ΚΕΘΤ παρέχει ατομική εποπτεία σε μη εξειδικευμένους κλινικούς που έχουν κληθεί να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός περιστατικού διαταραχής στη ροή της ομιλίας οποιασδήποτε ηλικίας. Η ατομική εποπτεία απευθύνεται και σε έμπειρους κλινικούς που θέλουν να αναπτύξουν περεταίρω συγκεκριμένες κλινικές δεξιότητες ή να έχουν την ευκαιρία συζήτησης των δύσκολων περιστατικών τους με έναν εξειδικευμένο και έμπειρο κλινικό.  

Η ατομική εποπτεία έχει τη μορφή ισότιμης αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ δύο κλινικών οι οποίοι καλούνται να βάλουν μαζί τις γνώσεις και την εμπειρία τους ο καθένας, για να αναδείξουν τις αναγκαίες κλινικές πρακτικές προς όφελος του περιστατικού και του λιγότερο έμπειρου κλινικού. Ο ένας κλινικός προσέρχεται σε αυτή τη σχέση με τη γνώση και την εμπειρία του συγκεκριμένου περιστατικού και ο έτερος κλινικός με γνώσεις, δεξιότητες, πληροφορίες, εμπειρία από παρόμοια περιστατικά και την πρόθεση να μοιραστεί όλα αυτά με σκοπό την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του πρώτου. Για εκπαιδευτικούς λόγους η σχέση προσομοιάζει τη σχέση θεραπευτή-θεραπευόμενου και η διαδικασία της εποπτείας προσομοιάζει τη θεραπευτική πράξη. Ο έμπειρος θεραπευτής υποστηρίζει και ενδυναμώνει τον λιγότερο έμπειρο να ανακαλύψει και να κατευθύνει τις κλινικές του δεξιότητες προς τις κατευθύνσεις που απαιτούνται για τη διαχείριση των αναγκών του περιστατικού του και την προσωπική και επαγγελματική του εξέλιξη.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται διαφέρουν κατά περίπτωση και μπορεί να περιλαμβάνουν επί παραδείγματι τη μελέτη περιστατικού, την ανάλυση βίντεο του πελάτη ή συνεδρίας, τον αναστοχασμό για κλινικές συνεδρίες, τη μελέτη σημαντικών συμβάντων κλπ. Η εποπτεία είναι ατομική και αυτό δίνει την δυνατότητα πλήρους ευελιξίας και εξατομίκευσης ανάλογα με τις ανάγκες και τα αιτήματα του συναδέλφου.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πίσω στην αρχή (λίστα προγραμμάτων εποπτείας - κλινικής εκπαίδευσης)

 

6. Eποπτεία στην προσέγγιση Palin Parent Child Interaction Therapy (Palin PCI)

Κωδικός προγράμματος: Ε005,   Επίπεδο : 2,    Διάρκεια εποπτείας: συμφωνείται με το θεραπευτή   Έναρξη: οποτεδήποτε.

 To Michael Palin Centre στο Λονδίνο, είναι από τα πιο γνωστά εξειδικευμένα κέντρα για τον τραυλισμό στη Βρετανία.  Η θεραπευτική ομάδα του κέντρου παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε παιδιά και ενηλίκους με τραυλισμό καθώς και εκπαίδευση και εποπτεία λογοθεραπευτών.  Το ΚΕΘΤ συνεργάζεται με το Michael Palin Centre για πολλά χρόνια και η συνεργασία αυτή οδήγησε στην πιστοποίηση του διευθυντή του ΚΕΘΤ Γιώργου Φούρλα να παρέχει πιστοποιημένη εκπαίδευση  στο πρόγραμμα θεραπείας Palin Parent Child Interaction Therapy. Το Palin Parent-Child Interaction Therapy, είναι ένα πρόγραμμα θεραπείας για παιδιά προσχολικής ηλικίας που τραυλίζουν. Μαζί με το πρόγραμμα Lidcomb  αποτελούν τις πιο διαδεδομένες δομημένες θεραπευτικές προσεγγίσεις για  τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το ΚΕΘΤ διοργανώνει κατ' αποκλειστικότητα πιστοποιημένα σεμινάρια στην προσέγγιση Palin Parent-Child Interaction Therapy, στην ελληνική γλώσσα.

Το πρόγραμμα εποπτείας στην προσέγγιση Palin PCI απευθύνεται σε λογοθεραπευτές που έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριο εκπαίδευσης στην προσέγγιση I και θέλουν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους ή θέλουν να νοιώσουν τη σιγουριά της ορθής υλοποίησης του προγράμματος θεραπείας. Παρέχεται ατομική εποπτεία με έναν από τους τρεις διαφορετικούς τρόπους:

 1. ατομικές συνεδρίες με συχνότητα που επιλέγει ο εποπτευόμενος με στόχο τη συζήτηση θεωρητικών ή κλινικών θεμάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του προγράμματος, με έναν έμπειρο κλινικό. (κωδικός προγράμματος Ε005α)
 2. ατομική εποπτεία κατά τη διάρκεια της παροχής του προγράμματος από τον  ίδιο τον εποπτευόμενο θεραπευτή στον πελάτη του. Έχει διάρκεια 8 συναντήσεων. Η πρώτη συνάντηση υλοποιείται πριν τη διαδικασία αξιολόγησης του περιστατικού. Ακολουθούν 6 συναντήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των 6 εβδομάδων έμμεσης παρέμβασης του προγράμματος και 1 συνάντηση πριν τη συνάντηση των 12 εβδομάδων με την οικογένεια. Ακολουθείται με άλλα λόγια το πρόγραμμα θεραπείας του παιδιού και οι συναντήσεις εποπτείας κάθε εβδομάδα προηγούνται των συναντήσεων του θεραπευτή με την οικογένεια. Διάρκεια/συχνότητα: 8 συνεδρίες με συχνότητα περίπου 1ανά εβδομάδα, διάρκειας 60’ (κωδικός προγράμματος Ε005β)
 3. παρακολούθηση ενός προγράμματος Palin PCI στο ΚΕΘΤ. Ο εποπτευόμενος συμμετέχει στη θεραπεία περιστατικού του ΚΕΘΤ σαν παρατηρητής και δίνεται χρόνος 60' για συζήτηση σχερικά με τη συνεδρία που παρακολουθήθηκε. Το πρόγραμμα υλοποιείται τις ώρες λειτουργίας του ΚΕΘΤ και ο εποπτευόμενος θα πρέπει να είναι διαθεσιμός τις ώρες που προσέρχεται για θεραπεία στο ΚΕΘΤ το περιστατικό που παρακολουθεί. (κωδικός προγράμματος Ε005γ)

Το επόμενο πρόγραμμα ξεκινά τον Σεπτέμβριο 2016     Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής: Δηλώνετε οποτεδήποτε και ενημερώνεστε για την διαθεσιμότητα.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πίσω στην αρχή (λίστα προγραμμάτων εποπτείας - κλινικής εκπαίδευσης)

 

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ

Έχει συμβει σε όλους μας να παρακολουθήσουμε ένα σεμινάριο και να το βρούμε πολύ βασικό για τις γνώσεις μας, πολύ δύσκολο ή ανεφάρμοστο στην δική μας κλινική πραγματικότητα. Η διαβάθμιση των σεμιναρίων/εποπτείας του ΚΕΘΤ έχει σκοπό να σας κατευθύνει στις επιλογές σας. Ωστόσο οι προδιαγραφές που τίθενται δεν είναι δεσμευτικές. Όλοι έχουν να οφεληθούν από μια εκπαίδευση και ο καθένας παίρνει όλα όσα είναι έτοιμος να πάρει και προχωρεί τη γνώση του και την κλινική του πράξη στο βαθμό που επιθυμεί. Επομένως η διαβάθμιση σκοπό έχει να περιγράψει το επίπεδο στο οποίο θα κινηθεί το σεμινάριο και ποιος έχει να ωφεληθεί περισσότερο και όχι να αποκλείσει κάποιον από το να συμμετέχει.

Επίπεδο (0):
Προαπαιτούμενο
: ενδιαφέρον για τις διαταραχές ροής της ομιλίας. Απευθύνεται σε όλους ειδικούς και μη (γονείς, ΠπΤ, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, κλπ)
Μαθησιακό αποτέλεσμα: Ευαισθητοποίηση στις διαταραχές ροής της ομιλίας, γνωριμία με την θεωρητική και κλινική υπόστασή τους και γνώση γενικών κατευθυντήριων συμβουλών.

Επίπεδο (1):
Προαπαιτούμενο: απευθύνεται σε λογοθεραπευτές και επαγγελματίες ψυχικής υγείας χωρίς εμπειρία  ή με μικρή εμπειρία στις διαταραχές ροής της ομιλίας.
Μαθησιακό αποτέλεσμα: εισαγωγικές γενικές γνώσεις που δημιουργούν ένα πλαίσιο σκέψης και στάσης απέναντι στις διαταραχές ροής της ομιλίας απαραίτητο για την περεταίρω κλινική και θεωρητική μελέτη τους. Επίσης, κατάκτηση εισαγωγικών γνώσεων για την παρακολούθηση σεμιναρίων της διαβάθμισης 2. Η εκπαίδευση διαβάθμισης 1 δεν είναι επαρκής για κλινική εργασίας με τις διαταραχές ροής της ομιλίας.

Επίπεδο (2):
Προαπαιτούμενο: απευθύνεται μόνο σε λογοθεραπευτές με τουλάχιστον 1 χρόνο κλινικής εμπειρίας και μικρή εμπειρία στις διαταραχές ροής της ομιλίας. Βασική θεωρητική γνώση που κατακτάται από την παρακολούθηση των σεμιναρίων της διαβάθμισης 1 ή αντιστοίχων, είναι απαραίτητη.
Μαθησιακό αποτέλεσμα: Δυνατότητα κλινικής εργασία με τις διαταραχές ροής της ομιλίας με εποπτεία.

Επίπεδο (3):
Προαπαιτούμενο: απευθύνεται μόνο σε λογοθεραπευτές με κλινική εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνων και μέτρια εμπειρία στις διαταραχές ροής της ομιλίας.
Μαθησιακό αποτέλεσμα: εξειδίκευση σε συγκεκριμένες κλινικές προσεγγίσεις και εις βάθος ενασχόληση/εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς των διαταραχών ροής της ομιλίας. Οδηγεί σε εξειδικευμένη κλινική άσκηση με ή χωρίς εποπτεία ανάλογα την εμπειρία του θεραπευτή.

Πίσω στη αρχή της σελίδας