[ Τελευταία Νέα ]
(1/5) 2015-06-17 00:00:00.0
Διαθέσιμη θέση για Πρακτική Άσκηση περισσότερα
(2/5) 2015-06-17 00:00:00.0
Ημερίδα για τον τραυλισμό στις 10/10/15. Εξαιρετικές ανακοινώσεις από καταξιωμένους Έλληνες και ξένους ομιλητές. Ελεύθερη είσοδος περισσότερα
(3/5) 2015-06-17 00:00:00.0
Σεμινάριο για λογοθεραπευτές από έναν εξαιρετικό ομιλητή και καταξιομένο ερευνητή και κλινικό τον κ Kurt Eggers, στις 9/10/15 περισσότερα
(4/5) 2015-06-14 00:00:00.0
Εγγραφείτε στον κατάλογο αποδεκτών του ενημερωτικού δελτίου του ΚΕΘΤ για να ενημερώνεστε για όλες τις δραστηριότητες του ΚΕΘΤ στο email σας περισσότερα
(5/5) 2015-03-08 00:00:00.0
Το Κέντρο Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού διοργανώνει στην Αθήνα τριήμερο βιωματικό σεμινάριο για λογοθεραπευτές στις 5, 6 και 7 Ιουνίου 2015 με τίτλο: "Θεραπεία Τραυλισμού: από τη θεωρία στην πράξη" περισσότερα
<< >>

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΡΟΗΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

1. «Ας μιλήσουμε για τον τραυλισμό...»

2. «Δουλεύοντας με παιδιά, εφήβους και ενηλίκους που τραυλίζουν».

3.  «Θεραπεία Τραυλισμού: από τη θεωρία στην πράξη».

4. Πιστοποιημένη Εκπαίδευση στην Προσέγγιση Palin Parent Child Interaction Therapy

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

1. "Ας μιλήσουμε για τον τραυλισμό"

Κωδικός σεμιναρίου: Σ001,
Επίπεδο σεμιναρίου: 0

Συνολική διάρκεια: 2 ώρες

Στα πλαίσια μιας πολιτικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού στις διαταραχές ροής της ομιλίας το ΚΕΘΤ παρέχει το συγκεκριμένο σεμινάριο χωρίς κόστος σε οποιονδήποτε φορέα ενδιαφέρεται να το απευθύνει στο κοινό του.

Σκοπός: Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στις διαταραχές ροής της ομιλίας, γονέων, προσώπων που τραυλίζουν, εκπαιδευτικών, επαγγελματιών ψυχικής υγείας, ιατρικών ειδικοτήτων που εμπλέκονται με το παιδί, φροντιστών, βοηθών παιδαγωγών, νοσηλευτών.

Μαθησιακό Αποτέλεσμα: Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι εξοικειωμένοι:

 • με την κατηγοριοποίηση και τα κύρια χαρακτηριστικά κάθε διαταραχής στη ροή της ομιλίας
 • με την εξέλιξη των διαταραχών ροής της ομιλίας από την βρεφική και την προσχολική ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή
 • με ερευνητικά και κλινικά δεδομένα σχετικά με την αιτιολογία, τους τρόπους παρέμβασης σε κάθε ηλικιακή ομάδα, τους στόχους θεραπείας και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
 • με τα σημάδια που προειδοποιούν για την ανάγκη λογοθεραπευτικής παρέμβασης και με πρώτες συμβουλές-κατευθύνσεις για γονείς και εκπαιδευτικούς σχετικά με την αντιμετώπιση των διαταραχών ροής.

Περιεχόμενο:

 • 15’ προβολή της ταινίας «to speak» του σκηνοθέτη Erik Lamens
 • 60’ ομιλίας με περιεχόμενο, την περιγραφή, κατηγοριοποίηση, αιτιολογία, θεραπεία των διαταραχών ροής της ομιλίας σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, τους εφήβους και τους ενηλίκους.
 • Παρουσίαση και συζήτηση βιντεοσκοπημένων κλινικών  παραδειγμάτων από τη θεραπεία και «ιστοριών» τραυλισμού από πρόσωπα που τραυλίζουν.
 • Συζητείται η άποψη των προσώπων που τραυλίζουν και παρουσιάζεται το σωματείο «Πρωτοβουλία Προσώπων που Τραυλίζουν».
 • 30’ συζήτηση με το κοινό.

Κόστος σεμιναρίου: παρέχεται χωρίς χρέωση σε όποιον φορέα ενδιαφέρεται.

Ημερομηνία Διεξαγωγής επόμενου σεμιναρίου:  Θα ανακοινωθεί              Δήλωση Συμμετοχής                 Ημερολόγιο Προγραμματισμένων Σεμιναρίων                                  

Πίσω στην λίστα των σεμιναρίων

 

2. "Δουλεύοντας με παιδιά, εφήβους και ενηλίκους που τραυλίζουν"

Κωδικός σεμιναρίου: Σ002, 
Επίπεδο σεμιναρίου: 1
Διάρκεια: 8 ώρες

Σκοπός του σεμιναρίου: Ημερήσιο σεμινάριο στη θεραπεία του τραυλισμού για λογοθεραπευτές και άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που θέλουν να ασχοληθούν κλινικά με τις διαταραχές ροής της ομιλίας. Το σεμινάριο είναι εισαγωγικό και για αυτό δεν προϋποθέτει γνώσεις πάνω στις διαταραχές ροής της ομιλίας ή προηγούμενη κλινική εμπειρία με τη συγκεκριμένη κατηγορία διαταραχών.

Μαθησιακό Αποτέλεσμα: Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες:

 • θα γνωρίζουν το σύγχρονο θεωρητικό και κλινικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αντιμετωπίζονται οι διαταραχές ροής της ομιλίας.
 • θα αναγνωρίζουν τις κλινικές ιδιαιτερότητες κάθε ηλικιακής ομάδας προσώπων που τραυλίζουν και θα μπορούν να κατανοήσουν τις θεραπευτικές ανάγκες κάθε ηλικίας.
 • θα έχουν εκτεθεί στο θεωρητικό υπόβαθρο και θα μπορούν να αναγνωρίσουν ομοιότητες και διαφορές στις κυριότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις.
 • θα ανακαλύψουν διαγνωστικά κριτήρια, κλινικές πρακτικές και τα αποτελέσματα της θεραπείας μέσα από την παρουσίαση κλινικών παραδειγμάτων.
 • θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν ποιες κλινικές δεξιότητες ήδη έχουν σαν θεραπευτές που μπορούν να αξιοποιήσουν στη θεραπεία των διαταραχών ροής της ομιλίας και ποιες χρειάζεται να αναπτύξουν περαιτέρω.

Το σεμινάριο έχει αλληλεπιδραστικό χαρακτήρα. Τα επιστημονικά και ερευνητικά δεδομένα συζητούνται σε συνδυασμό με την παρουσίαση κλινικών περιστατικών και βιντεοσκοπημένου υλικού. Οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιολογήσουν, να σχολιάσουν και να συζητήσουν τα δεδομένα με βάση τη δική τους εμπειρία και γνώση και να συμμετέχουν με αυτόν τον τρόπο στην τελική διαμόρφωση του περιεχομένου του σεμιναρίου

Περιεχόμενο:

Θεωρητικό Πλαίσιο – Αξιολόγηση και Θεραπεία στην Προσχολική Ηλικία (90’) 

 • κατηγοριοποίηση, διαφορική διάγνωση, αιτιολογία, συννοσηρότητα, μοντέλα ερμηνείας των διαταραχών ροής της ομιλίας.
 • γενικές αρχές αξιολόγησης και παρέμβασης για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας
 • θεραπευτικές προσεγγίσεις για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας αναφορά στο Palin-Parent Child Interaction Therapy και στο Lidcombe Program.

Θεραπευτικές προσεγγίσεις για παιδιά σχολικής ηλικίας, εφήβους και ενηλίκους (45’)

 • συζήτηση θεωριών και προσεγγίσεων (family communication skills therapy, block modification therapy, fluency shaping, avoidance reduction therapy, cognitive behavior therapy, solution focused brief therapy, personal construct therapy).
 • ατομικές vs Ομαδικές Θεραπείες
 • δουλεύοντας με την οικογένεια
 • δουλεύοντας με εκπαιδευτικούς

Παρουσίαση – ανάλυση – συζήτηση περιστατικών (75’)

 • παρουσίαση περιστατικών του ΚΕΘΤ – βίντεο – συζήτηση

Κλινικά θέματα – συζήτηση (120’)

 • Η έννοια της θεραπείας στις διαταραχές ροής και οι κλινικές δεξιότητες του θεραπευτή τραυλισμού
 • Αναποτελεσματικές κλινικές πρακτικές, πότε παρεμβαίνουμε, διάρκεια θεραπείας, παλινδρόμηση.
 • Συζήτηση για περιστατικά των συμμετεχόντων – απαντήσεις σε ερωτήσεις.
 • Διάφορα Θέματα: διαδικτυακές υπηρεσίες ΚΕΘΤ, "Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος στις Διαταραχές Ροής της Ομιλίας" του  ΠΣΛ, το σωματείο "Πρωτοβουλία Προσώπων που Τραυλίζουν".

Κόστος σεμιναρίου: Ανακοινώνεται με την ανακοίνωση της διοργάνωσης στη δήλωση συμμετοχής

Ημερομηνία Διεξαγωγής επόμενου σεμιναρίου: Θα ανακοινωθεί           Δήλωση Συμμετοχής                                       Hμερολόγιο Προγραμματισμένων Σεμιναρίων

Πίσω στην λίστα των σεμιναρίων

 

3. "Θεραπεία Τραυλισμού: από τη θεωρία στην πράξη"

Κωδικός σεμιναρίου: Σ003, 
Επίπεδο σεμιναρίου: 2

Διάρκεια: 24 ώρες

Σκοπός του σεμιναρίου: Τριήμερο σεμινάριο στη θεραπεία του τραυλισμού για λογοθεραπευτές με τουλάχιστον 1 χρόνο κλινικής εμπειρίας και μικρή εμπειρία στις διαταραχές ροής της ομιλίας,που επιθυμούν να ασχοληθούν κλινικά με τη διαταραχή του τραυλισμού. Το σεμινάριο παρέχει την θεωρητική βάση για ατομική κλινική εποπτεία στο ΚΕΘΤ.

Μαθησιακό Αποτέλεσμα: Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν το σύγχρονο θεωρητικό και κλινικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αντιμετωπίζονται οι διαταραχές ροής της ομιλίας.
 • Να αναγνωρίζουν το θεωρητικό υπόβαθρο των κυριότερων θεραπευτικών προσεγγίσεων και να κάνουν τη διασύνδεση μεταξύ θεωρίας και πράξης.
 • Να γνωρίζουν τα βασικά εργαλεία και πρακτικές αξιολόγησης.
 • Να ανακαλύψουν μέσα από κλινικά παραδείγματα διαγνωστικά κριτήρια, κλινικές πρακτικές και τα πιθανά αποτελέσματα της θεραπείας.
 • Να  χρησιμοποιούν τις σημαντικότερες τεχνικές διαχείρισης της ομιλίας και να συζητήσουν τον τρόπο χρήσης τους στη θεραπεία.
 • Να  αναγνωρίσουν ποιες κλινικές δεξιότητες ήδη έχουν σαν θεραπευτές που μπορούν να αξιοποιήσουν στη θεραπεία των διαταραχών ροής της ομιλίας και ποιες χρειάζεται να αναπτύξουν περαιτέρω.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου τα επιστημονικά και ερευνητικά δεδομένα θα συζητηθούν σε συνδυασμό με την παρουσίαση κλινικών περιστατικών και βιντεοσκοπημένου υλικού. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να επεξεργαστούν βιντεοσκοπημένο υλικό και άλλα κλινικά δεδομένα, να αναλύσουν κλινικά παραδείγματα, να μάθουν και να εξασκήσουν τεχνικές διαχείρισης της ομιλίας και να εφαρμόσουν θεραπευτικές πρακτικές.

Μετά το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εργάζονται κλινικά με περιστατικά τραυλισμού με εποπτεία.

Οι τομείς που θα συζητηθούν είναι οι ακόλουθοι:

Κατηγοριοποίηση, διαφορική διάγνωση, αιτιολογία, μοντέλα ερμηνείας των διαταραχών ροής της ομιλίας, πρακτικές ποσοτικής και ποιοτικής αξιολόγησης του τραυλισμού, αξιολόγηση του τραυλισμού με βάση το πολυπαραγοντικό μοντέλο, αναφορά στις θεραπευτικές προσεγγίσεις Palin-Parent Child Interaction Therapy και στο Lidcombe Program για παιδιά προσχολικής ηλικίας, εκμάθηση τεχνικών μορφοποίησης ροής της ομιλίας και τροποποίησης τραυλισμού, συζήτηση κλινικών πρακτικών για τα παιδιά σχολικής ηλικίας που στηρίζονται στις σημαντικότερες θεωρίες (block modification therapy, fluency shaping, avoidance reduction therapy, cognitive behavior therapy, solution focused brief therapy, personal construct therapy), εισαγωγή στη θεραπεία εφήβων και ενηλίκων, ο ρόλος της οικογένειας, ο ρόλος του εκπαιδευτικού, αναποτελεσματικές κλινικές πρακτικές, διάρκεια και συχνότητα θεραπείας, παλινδρόμηση και η διαχείριση της, χαρακτηριστικά του θεραπευτή τραυλισμού, συνεχιζόμενη εκπαίδευση και εποπτεία στις διαταραχές ροής της ομιλίας.

Κόστος σεμιναρίου: Ανακοινώνεται με την ανακοίνωση της διοργάνωσης στη δήλωση συμμετοχής

Ημερομηνία Διεξαγωγής επόμενου σεμιναρίου:  Αθήνα 5,6 &7 Ιουνίου 2015                       Δήλωση Συμμετοχής                           Ημερολόγιο Προγραμματισμένων Σεμιναρίων

Πίσω στην λίστα των σεμιναρίων

 

4. Πιστοποιημένη Εκπαίδευση στην Προσέγγιση Palin Parent Child Interaction Therapy (Palin-PCI)

Κωδικός σεμιναρίου: Σ004, 
Επίπεδο σεμιναρίου: 3

Διάρκεια: 16 ώρες

Γενικά για το σεμινάριο: To Michael Palin Centre στο Λονδίνο, είναι από τα πιο γνωστά εξειδικευμένα κέντρα για τον τραυλισμό στη Βρετανία.  Η θεραπευτική ομάδα του κέντρου παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε παιδιά και ενηλίκους με τραυλισμό καθώς και εκπαίδευση και εποπτεία λογοθεραπευτών.  Το ΚΕΘΤ συνεργάζεται με το Michael Palin Centre για πολλά χρόνια και η συνεργασία αυτή οδήγησε στην πιστοποίηση του διευθυντή του ΚΕΘΤ Γιώργου Φούρλα να παρέχει πιστοποιημένη εκπαίδευση  στο πρόγραμμα θεραπείας Palin Parent Child Interaction Therapy. Το Palin Parent-Child Interaction Therapy, είναι ένα πρόγραμμα θεραπείας για παιδιά προσχολικής ηλικίας που τραυλίζουν. Μαζί με το πρόγραμμα Lidcombιστικότητα αποτελούν τις πιο διαδεδομένες δομημένες θεραπευτικές προσεγγίσεις για  τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το ΚΕΘΤ διοργανώνει κατ' αποκλειστικότητα πιστοποιημένα σεμινάρια στην προσέγγιση Palin Parent-Child Interaction Therapy, στην ελληνική γλώσσα.

Σκοπός του σεμιναρίου: Διήμερο εξειδικευμένο σεμινάριο στη θεραπεία τραυλισμού για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Απευθύνεται σε λογοθεραπευτές με 2 χρόνια κλινική εμπειρία και μέτρια εμπειρία στις διαταραχές ροής της ομιλίας,που επιθυμούν να ειδικευτούν στην προσέγγιση Palin PCI. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αυξήσει τις γνώσεις και δεξιότητες των συμμετεχόντων στον εντοπισμό και αξιολόγηση των παιδιών που έχουν υψηλό κίνδυνο εδραίωσης του τραυλισμού,  όπως επίσης και στην θεραπευτική παρέμβαση στον τραυλισμό της πρώτης παιδικής ηλικίας. Το πρόγραμμα καλύπτει θέματα αξιολόγησης και θεραπευτικής διαχείρισης παιδιών κάτω των 7 ετών αλλά το πρόγραμμα θα μπορούσε εν δυνάμει να εφαρμοστεί και σε παιδιά άνω των 7 ετών. Το εργαστήριο υποστηρίζεται με παρουσίαση βιντεοσκοπημένων συνεδριών από το Michael Palin Centre και το ΚΕΘΤ καθώς και από πρακτική εξάσκηση και συζήτηση. Όλα τα φυλλάδια που συνοδεύουν την εκπαίδευση περιέχονται για ελεύθερη αναπαραγωγή στο εγχειρίδιο του προγράμματος Practical Intervention for Early Childhood Stammering Palin PCI Approach by Elaine Kelman & Alison Nicholas (2008). ISBN: 978-0-86388-667-6 (£41.99) που μπορεί να προμηθευτεί κανείς από τον εκδοτικό οίκο www.speechmark.net ή από το Amazon (σε ορισμένες περιπτώσεις σε αρκετά μειωμένη τιμή) http://www.amazon.co.uk/Practical-Intervention-Early-Childhood-Stammering/dp/0863886671 .  Το κόστος του εγχειριδίου δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του σεμιναρίου.

Μαθησιακό Αποτέλεσμα: Στο τέλος αυτού του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες:

 

 • θα είναι εξοικειωμένοι με ένα ανιχνευτικό εργαλείο με τη χρήση του οποίου θα μπορούν να υποδεικνύουν τις κατάλληλες θεραπευτικές κατευθύνσεις για τα παιδιά που τραυλίζουν.
 • θα είναι εξοικειωμένοι με ένα πρωτόκολλο αξιολόγησης παιδιών που τραυλίζουν ηλικίας κάτω των 7 ετών.
 • θα είναι εξοικειωμένοι με τη δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος Palin-PCI
 • θα γνωρίζουν περισσότερα για την αξιολόγηση και θεραπεία παιδιών που τραυλίζουν ηλικίας κάτω των 7 ετών.

Περιεχόμενο του σεμιναρίου:

Ημέρα 1:

 • Το Πολυπαραγοντικό Μοντέλο για τον Τραυλισμό
 • Σύντομη ανασκόπηση ερευνητικών δεδομένων και αναφορά στις σύγχρονες έρευνες σχετικά με τους παράγοντες που συμμετέχουν στον τραυλισμό, τους παράγοντες επικινδυνότητας για τα μικρά παιδιά που τραυλίζουν, τους τρόπους αλληλεπίδρασης σε σχέση με τον τραυλισμό.
 • Εργαλείο ανίχνευσης και λήψης αποφάσεων σχετικά με την επικινδυνότητα εδραίωσης του τραυλισμού και την καθοδήγηση προς τις κατάλληλες θεραπευτικές κατευθύνσεις.
 • Η αξιολόγηση του παιδιού – (συμπεριλαμβάνονται μετρήσεις της ροής της ομιλίας)
 • Λήψη ιστορικού και «Διατύπωση» σχετικά με τους παράγοντες που συμβάλλουν στον τραυλισμό του παιδιού και με το τι έχει ανάγκη το παιδί αυτό για να έχει καλύτερη ροή ομιλίας.
 • Αρχές του Palin PCI
 • Palin PCI - Στρατηγικές Αλληλεπίδρασης και η χρήση των βιντεοσκοπήσεων στην θεραπεία αλληλεπίδρασης γονέα - παιδιού.

Ημέρα 2

 • Palin PCI - Στρατηγικές Οικογένειας: Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης, Ομιλία εκ Περιτροπής, Διαχείριση Συναισθημάτων.
 • Δεξιότητες συνεργατικής θεραπείας με τους γονείς,  χρήση των πακέτων υλικού για τους γονείς.
 • Σύνοψη των ερευνών σχετικά με την αποτελεσματικότητα της θεραπείας Palin PCI.
 • Palin PCI - Στρατηγικές του Παιδιού: άμεση θεραπεία ροής με τεχνικές και διαχείριση των διαταραχών λόγου και ομιλίας όταν αυτές συνυπάρχουν με τον τραυλισμό.
 • Κανάλια Θεραπείας:  διαθέσιμες υπηρεσίες θεραπείας για παιδιά κάτω των 7 ετών.

 Κατεβάστε το περιεχόμενο του σεμιναρίου στα Αγγλικά

Κόστος σεμιναρίου: Ανακοινώνεται με την ανακοίνωση της διοργάνωσης στη δήλωση συμμετοχής

Ημερομηνία Διεξαγωγής επόμενου σεμιναρίου:  Αθήνα 21 & 22 Απριλίου 2018     Δήλωση Συμμετοχής        Ημερολόγιο Προγραμματισμένων Σεμιναρίων

Πίσω στην λίστα των σεμιναρίων

 

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Σχετικά με τη διαβάθμιση

Έχει συμβει σε όλους μας να παρακολουθήσουμε ένα σεμινάριο και να το βρούμε πολύ βασικό για τις γνώσεις μας, πολύ δύσκολο ή ανεφάρμοστο στην δική μας κλινική πραγματικότητα. Η διαβάθμιση των σεμιναρίων του ΚΕΘΤ έχει σκοπό να σας κατευθύνει στις επιλογές σας. Ωστόσο οι προδιαγραφές που τίθενται δεν είναι δεσμευτικές. Όλοι έχουν να οφεληθούν από μια εκπαίδευση και ο καθένας παίρνει όλα όσα είναι έτοιμος να πάρει και προχωρεί τη γνώση του και την κλινική του πράξη στο βαθμό που επιθυμεί. Επομένως η διαβάθμιση σκοπό έχει να περιγράψει το επίπεδο στο οποίο θα κινηθεί το σεμινάριο και ποιος έχει να ωφεληθεί περισσότερο και όχι να αποκλείσει κάποιον από το να συμμετέχει.

Επίιπεδο (0):
Προαπαιτούμενο
: ενδιαφέρον για τις διαταραχές ροής της ομιλίας. Απευθύνεται σε όλους ειδικούς και μη (γονείς, ΠπΤ, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, κλπ)
Μαθησιακό αποτέλεσμα: Ευαισθητοποίηση στις διαταραχές ροής της ομιλίας, γνωριμία με την θεωρητική και κλινική υπόστασή τους και γνώση γενικών κατευθυντήριων συμβουλών.

Επίπεδο (1)
Προαπαιτούμενο: απευθύνεται σε λογοθεραπευτές και επαγγελματίες ψυχικής υγείας χωρίς εμπειρία  ή με μικρή εμπειρία στις διαταραχές ροής της ομιλίας.
Μαθησιακό αποτέλεσμα: εισαγωγικές γενικές γνώσεις που δημιουργούν ένα πλαίσιο σκέψης και στάσης απέναντι στις διαταραχές ροής της ομιλίας απαραίτητο για την περεταίρω κλινική και θεωρητική μελέτη τους. Επίσης, κατάκτηση εισαγωγικών γνώσεων για την παρακολούθηση σεμιναρίων της διαβάθμισης 2. Η εκπαίδευση διαβάθμισης 1 δεν είναι επαρκής για κλινική εργασίας με τις διαταραχές ροής της ομιλίας.

Επίπεδο (2):
Προαπαιτούμενο: απευθύνεται μόνο σε λογοθεραπευτές με τουλάχιστον 1 χρόνο κλινικής εμπειρίας και μικρή εμπειρία στις διαταραχές ροής της ομιλίας. Βασική θεωρητική γνώση που κατακτάται από την παρακολούθηση των σεμιναρίων της διαβάθμισης 1 ή αντιστοίχων, είναι απαραίτητη.
Μαθησιακό αποτέλεσμα: Δυνατότητα κλινικής εργασία με τις διαταραχές ροής της ομιλίας με εποπτεία.

Επίπεδο (3):
Προαπαιτούμενο: απευθύνεται μόνο σε λογοθεραπευτές με κλινική εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνων και μέτρια εμπειρία στις διαταραχές ροής της ομιλίας.
Μαθησιακό αποτέλεσμα: εξειδίκευση σε συγκεκριμένες κλινικές προσεγγίσεις και εις βάθος ενασχόληση/εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς των διαταραχών ροής της ομιλίας. Οδηγεί σε εξειδικευμένη κλινική άσκηση με ή χωρίς εποπτεία ανάλογα την εμπειρία του θεραπευτή.

Πίσω στη αρχή της σελίδας