[ Τελευταία Νέα ]
(1/5) 2015-06-17 00:00:00.0
Διαθέσιμη θέση για Πρακτική Άσκηση περισσότερα
(2/5) 2015-06-17 00:00:00.0
Ημερίδα για τον τραυλισμό στις 10/10/15. Εξαιρετικές ανακοινώσεις από καταξιωμένους Έλληνες και ξένους ομιλητές. Ελεύθερη είσοδος περισσότερα
(3/5) 2015-06-17 00:00:00.0
Σεμινάριο για λογοθεραπευτές από έναν εξαιρετικό ομιλητή και καταξιομένο ερευνητή και κλινικό τον κ Kurt Eggers, στις 9/10/15 περισσότερα
(4/5) 2015-06-14 00:00:00.0
Εγγραφείτε στον κατάλογο αποδεκτών του ενημερωτικού δελτίου του ΚΕΘΤ για να ενημερώνεστε για όλες τις δραστηριότητες του ΚΕΘΤ στο email σας περισσότερα
(5/5) 2015-03-08 00:00:00.0
Το Κέντρο Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού διοργανώνει στην Αθήνα τριήμερο βιωματικό σεμινάριο για λογοθεραπευτές στις 5, 6 και 7 Ιουνίου 2015 με τίτλο: "Θεραπεία Τραυλισμού: από τη θεωρία στην πράξη" περισσότερα
<< >>

Υπηρεσίες για παιδιά σχολικής ηλικίας

Στην περιοχή αυτή της ιστοσελίδας μας θα βρείτε πληροφορίες για τις θεραπευτικές επιλογές που παρέχουμε για παιδιά 5 έως 12 ετών.

Η ηλικιακή ομάδα των 5 έως 12 ετών, δηλαδή η ομάδα των παιδιών σχολικής ηλικίας, παρουσιάζει ιδιαίτερα κλινικά χαρακτηριστικά ως προς τις διαταραχές ροής:

  • τα παιδιά σχολικής ηλικίας εμφανίζουν σημάδια συνειδητοποίησης της διαταραχής στη ροή της ομιλίας και σημάδια οργάνωσης για να την αντιμετώπισή της, τόσο σε λεκτικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο.
  • η μετάβαση από μια μη συνειδητή δυσκολία σε συνειδητή σηματοδοτεί και τη μετάβαση από αρχόμενο σε εδραιωμένο τραυλισμό.
  • για την ομάδα αυτή έχει περάσει η ηλικιακή περίοδος των 2,5 - 5 χρόνων κατά την οποία εμφανίζεται το τυπικό στάδιο εξέλιξης της «φυσιολογικής δυσχέρειας στη ροή» της ομιλίας. Κατά συνέπεια τα παιδιά αυτής της ηλικιακής ομάδας που τραυλίζουν από την προσχολική ηλικία έχουν πολλές πιθανότητες να ανήκουν στο ποσοστό του 1% των παιδιών για τα οποία οι στιγμές τραυλισμού θα είναι ένα μόνιμο χαρακτηριστικό της ομιλίας τους.
  • η περίοδος αυτή είναι κρίσιμη γιατί καθορίζει εάν η δυσκολία στη ροή της ομιλίας θα παραμείνει ένα ελεγχόμενο λεκτικό χαρακτηριστικό ή θα διέπει τον γενικότερο επικοινωνιακό ρόλο του παιδιού, τις στάσεις, τις επιλογές και τα συναισθήματά του κατά την επικοινωνιακή λειτουργία.
  • Τα παιδιά σχολικής ηλικίας που άρχισαν να τραυλίζουν ξαφνικά σε αυτή την ηλικία συνήθως τραυλίζουν για διαφορετικούς λόγους από τα παιδιά που άρχισαν να τραυλίζουν σε προσχολική ηλικία και αντιμετωπίζονται διαφορετικά.