[ Τελευταία Νέα ]
(1/5) 2015-06-17 00:00:00.0
Διαθέσιμη θέση για Πρακτική Άσκηση περισσότερα
(2/5) 2015-06-17 00:00:00.0
Ημερίδα για τον τραυλισμό στις 10/10/15. Εξαιρετικές ανακοινώσεις από καταξιωμένους Έλληνες και ξένους ομιλητές. Ελεύθερη είσοδος περισσότερα
(3/5) 2015-06-17 00:00:00.0
Σεμινάριο για λογοθεραπευτές από έναν εξαιρετικό ομιλητή και καταξιομένο ερευνητή και κλινικό τον κ Kurt Eggers, στις 9/10/15 περισσότερα
(4/5) 2015-06-14 00:00:00.0
Εγγραφείτε στον κατάλογο αποδεκτών του ενημερωτικού δελτίου του ΚΕΘΤ για να ενημερώνεστε για όλες τις δραστηριότητες του ΚΕΘΤ στο email σας περισσότερα
(5/5) 2015-03-08 00:00:00.0
Το Κέντρο Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού διοργανώνει στην Αθήνα τριήμερο βιωματικό σεμινάριο για λογοθεραπευτές στις 5, 6 και 7 Ιουνίου 2015 με τίτλο: "Θεραπεία Τραυλισμού: από τη θεωρία στην πράξη" περισσότερα
<< >>

ΠΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ  ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟ;

 

Για τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, η ερώτηση αυτή απαντάται σε συνεργασία με τους δύο γονείς και μετά από εκτίμηση των δεδομένων της αξιολόγησης και των πληροφοριών που δίνουν οι γονείς κατά τη λήψη του ιστορικού.

 

Για τους εφήβους και τους ενηλίκους, η επιλογή στα προγράμματα γίνεται μετά από μία αρχική συνέντευξη. Κατά τη συνέντευξη αυτή διατυπώνουν τα αιτήματά τους, αξιολογούνται ως προς τα λεκτικά και εσωτερικά χαρακτηριστικά του τραυλισμού τους και ενημερώνονται λεπτομερώς για τις διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις. Καθοδηγούνται στο να επιλέξουν το σχήμα θεραπείας που ικανοποιεί τα αιτήματά τους και το οποίο είναι κατάλληλο για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τραυλισμού τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η καθοδήγηση γίνεται on-line.

 

Παρότι υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία τόσο στα λεκτικά όσο και στα ψυχολογικά χαρακτηριστικά του τραυλισμού, ο τραυλισμός κάθε προσώπου είναι μοναδικός. Το γεγονός αυτό καθιστά και κάθε ομάδα θεραπείας μοναδική. Τα ομαδικά προγράμματα αξιοποιούν θεραπευτικά αυτή τη διαφορετικότητα των μελών και για αυτό τα μέλη δεν επιλέγονται με κριτήριο το είδος ή τη σοβαρότητα του τραυλισμού. Κριτήριο αποτελεί το κίνητρο και η θέληση για αλλαγή και η ικανότητα - δέσμευση του προσώπου να δουλέψει εντατικά και μεθοδικά με την ομιλία του.

 

Τα ομαδικά προγράμματα είναι αρκετά δομημένα ως προς το περιεχόμενο και το χρόνο. Υιοθετούν, ωστόσο, μία εκλεκτική προσέγγιση στην επιλογή των θεραπευτικών μεθόδων, των τεχνικών και των δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται ώστε να καλύπτονται οι ιδιαίτερες ανάγκες τόσο της ομάδας όσο και των προσώπων που την αποτελούν.

 

Συχνά ενήλικοι που τραυλίζουν θεωρούν ότι λόγω ηλικίας ή λόγω αποτυχημένων προσπαθειών θεραπείας του παρελθόντος δε μπορούν να κάνουν τίποτε πια με την ομιλία τους. Τόσο τα ατομικά όσο και τα ομαδικά θεραπευτικά προγράμματα απευθύνονται σε όλους τους ενηλίκους που τραυλίζουν ανεξαρτήτως βαθμού δυσκολίας και ανεξαρτήτως της αποτελεσματικότητας προηγουμένων προσπαθειών. Μπορείτε μέσω των  υπηρεσιών που παρέχονται on-line να έχετε καθοδήγηση για το καταλληλότερο πρόγραμμα για τη δική σας περίπτωση.

 

Τα ομαδικά προγράμματα εφήβων και ενηλίκων είναι ανοιχτά και λόγω της βραχύχρονης διάρκειάς τους ιδανικά και για πρόσωπα που ζουν μακρυά από την Αθήνα. Οι ειδικοί του Ινστιτούτου για τις Διαταραχές Επικοινωνίας συνεργάζονται με τους κατά τόπους συναδέλφους τόσο για τη διαδικασία επιλογής ενός προσώπου για κάποιο από τα προγράμματα όσο και στην παρακολούθηση και την υποστήριξή του, μετά το πέρας της εντατικής φάσης της θεραπείας. Μπορείτε μέσω των υπηρεσιών που παρέχονται on-line να έχετε καθοδήγηση στην επιλογή του καταλληλότερου προγράμματος για το δικό σας παιδί.

 

Η ομάδα αυτοβοήθειας αποτελείται και διαχειρίζεται από πρόσωπα που τραυλίζουν. Επικοινωνία με τα μέλη της, για οποιοδήποτε αίτημα ή πληροφορία, μπορείτε να έχετε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης stutteringselfhelp@logosinstitute.gr