Δήλωση Συμμετοχής – Λεξιπόντιξ – Webinar Διερευνητική Διαδικασία & Θεραπεία

Δήλωση Συμμετοχής

Συνολική Επίσημη Εκπαίδευση Λογοθεραπευτών στο Πρόγραμμα Λεξιπόντιξ

(ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ)
10-11 Απριλίου και  23, 24, 25 Απριλίου, 2021.

Συνολική Διάρκεια 5 ημέρες (40 ώρες)

Συμμετοχή 600€
(Προκαταβολή 200€ μέχρι 28 Φεβρουαρίου, 2021  –  Εξόφληση υπολοίπου 400€, μέχρι 19 Μαρτίου, 2021)

Στην τιμή του σεμιναρίου συμπεριλαμβάνονται οι δύο τόμοι του εγχειριδίου του προγράμματος και το απαραίτητο συνοδευτικό ηλεκτρονικό υλικό  (φόρμες, παιχνίδια, έντυπα κλπ) για την κλινική εφαρμογή του προγράμματος.

Όροι Συμμετοχής – Πολιτική Ακυρώσεων:

 • Κατοχύρωση θέσης μόνο με τη κατάθεση της προκαταβολής μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2021
 • Ακυρώσεις – επιστροφές προκαταβολής γίνονται δεκτές μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021. Μετά την ημερομηνία αυτή παρακρατείται το σύνολο της προκαταβολής.
 • Εξόφληση του συνολικού ποσού εκπαίδευσης μέχρι 19 Μαρτίου, 2021.
 • Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα ακύρωσης της εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται τα καταβληθέντα ποσά.
 • Για οργανωτικούς λόγους θα τηρηθούν αυστηρά οι ανωτέρω προθεσμίες.
 • Με την υποβολή δήλωσης συμμετοχής αποδέχεστε τους παραπάνω όρους συμμετοχής.

  Όνομα*

  Επώνυμο*

  Ειδικότητα *

  Τηλέφωνο *

  Όνομα Χώρου Εργασίας *

  email *

  Θα θέλατε να εκδοθεί (παρακαλώ επιλέξτε)

  Πόλη *


  Επωνυμία

  Επάγγελμα

  ΑΦΜ

  ΔΟΥ

  Τηλ.

  Διεύθυνση

  Η συμπλήρωση των πεδίων με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική.

  Πληροφορίες Διοργάνωσης στο τηλέφωνο

  210 – 6916094

  Translate »